Praktisch

De schoolgids
Uitgebreide informatie over de Hagenpoort vindt u in de schoolgids. Deze kunt u via de volgende link  Schoolgids 2018-2019 downloaden.

Schooltijden
8.30 uur tot 12.00 uur
13.00 uur tot 15.00 uur
Woensdag: van 8:30 uur tot 12.30 uur (‘s middags vrij)

De groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vrij.

Tijdens studiedagen zijn de kinderen ook vrij.
Data staan vermeld op de kalender of in de nieuwsbrief.

Ouderhulp
Veel activiteiten staan of vallen bij de inzet van ouders. De Hagenpoort is een actieve school en kan hulp van u goed gebruiken, in wat voor vorm dan ook. Zou u zo vriendelijk willen zijn de Ouderhulplijst 2015-2016 te downloaden, in te vullen en in te leveren bij de leerkracht van uw kind, liefst zo vroeg mogelijk in het nieuwe schooljaar.  De school neemt dan contact met u op om uw inzet te bespreken. Wij waarderen uw hulp uitermate.

Overblijven
Het overblijven duurt van 12.00 uur tot 12.50 uur onder toezicht van overblijfouders en een medewerker van de school. De kinderen eten in hun eigen klas. De kinderen van de groepen 6 t/m 8 gaan eerst buitenspelen. Na 20 minuten gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 5 buitenspelen en tot slot de kinderen van de groepen 1 en 2.
Na het eten en buitenspelen mogen de kinderen binnenspelen.
Wilt u uw kind af en toe laten overblijven, dan kunt u gebruik maken van een strippenkaart. Het formulier om uw kind op te geven voor het overblijven, vindt u op : Opgaveformulier TSO 2015-2016.

BSO
In de speelzaal van de Hagenpoort biedt de organisatie Sam&Ko buitenschoolse opvang aan op maandag, dinsdag en donderdag. Er zijn ook andere organisaties die BSO aanbieden in Deventer. Ouders maken hierin zelf een keuze.

Aanmelding
Meer weten of wilt u uw kind aanmelden voor de Hagenpoort? U kunt een afspraak maken met directeur Paschal Vliegen voor een rondleiding.
Dit kan telefonisch: 0570-616784
of via de mail: info@dehagenpoort.nl
Aanmelden van nieuwe leerlingen kan door het invullen van een aanmeldingsformulier. U kunt dit formulier na afloop van de rondleiding krijgen, aanvragen via mail of telefoon of via de volgende link downloaden Inschrijfformulier.

Verlof
Het kan voorkomen dat u verlof nodig hebt voor uw kind(eren). U dient daarvoor een Verlofaanvraag in te vullen en in te leveren bij de leerkracht van uw kind of bij de directie. Het invullen van het formulier houdt niet automatisch in dat uw aanvraag wordt goedgekeurd, aangezien verlofverstrekking  aan regels gebonden is; u krijgt van de school zo spoedig na het inleveren van het formulier te horen of het verlof wordt toegekend of niet.