Kunst en cultuur

De Hagenpoort profileert zich als kunst- en cultuurschool. Kunst en cultuur is niet alleen leuk, het is ook belangrijk voor je persoonlijke ontwikkeling. Leren over kunst is leren over jezelf, over deze tijd, over je omgeving, de maatschappij. Kinderen leren zich te uiten via taal, beeld, spel of muziek. Door kennis te maken met verschillende cultuuruitingen, kunstenaars en hun werk en cultureel erfgoed, leren kinderen bovendien buiten kaders te denken en te kijken.
Beeldend kunstenaar Frank Bouwmeester is een dag per week aangesteld als coördinator
Kunst en Cultuur. De Hagenpoort biedt bijvoorbeeld de volgende activiteiten:

  • Kunstbeschouwinglessen waarin een kunstenaar of kunststroming centraal staat. Kinderen leren kijken naar verschillende kenmerken.
  • Kunst en cultuur geïntegreerd in 4XWijzer (zaakvakken onderwijs).
  • De kinderen van groep 4 en 7 bezoeken regelmatig het Kunstenlab en kiezen een kunstwerk uit.
  • Iedere groep heeft ieder jaar een excursie in het kader van cultureel erfgoed.
  • Jaarlijks wordt er door de hele school aan een gezamenlijk project gewerkt. Zo zijn er de afgelopen jaren projecten geweest over Dans, Poëzie, Animatie, Techniek.