Het gebouw

Ons SchoolgebouwDe school is gehuisvest in een monumentaal pand uit 1894 en bestaat uit acht lokalen en een speelzaal. Het pand is in 2012 totaal gerenoveerd, het binnenklimaat is verbeterd en op de zolder zijn nieuwe werkplekken gerealiseerd en een prachtig lokaal voor kunst en cultuur.
De speelzaal wordt niet alleen als gymzaal voor de kleuters gebruikt, maar ook bij voorstellingen en presentaties, ouderavonden en vieringen. Deze ruimte wordt ook gebruikt door de kinderen die op school overblijven en voor de naschoolse opvang Sam&Otje. Een deel van de speelzaal wordt in de tweede helft van het schooljaar ingericht als lokaal voor de instroomgroep van vierjarigen.