Nieuwsbrief 16

Fresh Notes in Spring

Op maandagmiddag 15 mei wonen de kinderen van de groepen 4 t/m 8 onder schooltijd een concert bij, verzorgd door een ensemble van 8-9 musici. Het zijn allemaal leden van het Taurida Orkest uit Sint Petersburg. Elk ensemble heeft een selectie uit de volgende instrumenten: viool, altviool, cello, contrabas, fluit, hobo, piano en trompet. Het hele orkest is een week in Nederland en verzorgt op scholen concertjes met aansluitend een workshop. De workshop is maandag na schooltijd. Kinderen vanaf 7 jaar mogen daaraan deelnemen. Het is ook een leuke activiteit voor de kinderen van de BSO. Wie dat leuk vindt mag zijn eigen muziekinstrument meenemen. Aanmelden kan via info@dehagenpoort.nl

Lees meer

Nieuwsbrief 15

Protocol externen

In toenemende mate zijn er tijdens lestijd leerlingen (voor langere tijd) afwezig voor hulpverlening bij externe hulpverleners of instanties.

Daarnaast worden scholen benaderd door ouders of organisaties om diagnostiek en behandeling op school plaats te laten vinden.

Om duidelijkheid te verschaffen aan alle betrokkenen hebben wij richtlijnen opgesteld in welke gevallen de school wel of niet medewerking kan verlenen. Deze richtlijnen zijn tijdens de laatste MR vergadering besproken en vastgesteld.

Lees meer

Foto impressie van de kick-off sponsoractie Alpe d’Huzes

Lees meer

Nieuwsbrief 14

Paasontbijt

Donderdag 13 april vieren wij vanaf 08.30 uur Pasen d.m.v. een gezellig paasontbijt in de eigen klas.

De kinderen hoeven die ochtend thuis niet te ontbijten.

Groep 8 heeft er voor gekozen om het dit jaar nog een keer op de bekende manier – met behulp van een intekenlijst op de deur- te organiseren.

De kinderen van de groep 1 t/m 7 gaan dit jaar een paasontbijt voor elkaar maken. Dat wordt op de volgende manier georganiseerd:

Op maandag 3 april krijgen de kinderen een lootje mee naar huis voor welke klasgenoot ze een ontbijt gaan maken. Voor deze leerling maakt iedereen thuis een mooie versierde paas doos en daarin komt dan het ontbijt. Het zou fijn zijn als het ontbijt in plastic/folie of in een servet zit.

Op donderdag morgen 13 april neemt iedereen de doos mee naar school en wordt op de tafel gezet van de klasgenoot.

We hopen op leuke versierde paasdozen met een lekker ontbijtje erin!

Lees meer

Nieuwsbrief 13

10-minutengesprekken 11 en 20 april

Hierbij nodigen wij de ouders/verzorgers van de groepen 1 t/m 7 uit voor de 10-minutengesprekken.

Op dinsdag 11 april of donderdag 20 april wordt u in de gelegenheid gesteld de vorderingen van uw kind met de groepsleerkracht te bespreken. Er wordt voor ieder gesprek 10 minuten uitgetrokken.

Als u denkt meer tijd nodig te hebben, moet u zelf een andere afspraak met de leerkracht maken.

Lees meer

Open dag

Is uw kind geboren in 2014 en heeft u nog geen schoolkeuze gemaakt? Dan bent u van harte welkom op de Hagenpoort op woensdag 15 maart tussen 9:00 uur een 11:00 uur.

Lees meer

Nieuwsbrief 11

Schaakkampioenen

Het is gelukt; Hagenpoort 1 (Jiri, Nijs, Bas en Seb) is schoolkampioen van Deventer geworden. Hagenpoort 2 (Jonas, Noah, Valentijn, Bram, Shasa) eindigde als 4e van de 15 deelnemende teams.

Beide teams gaan waarschijnlijk door naar de regionale finale in Deventer op 1 april.

Van harte gefeliciteerd! Met dank aan de inzet en goede begeleiding van de schaakvaders: Nardo Nacle, Rob Ogink en Robert Capel.

Open dag

Woensdag 15 maart houden we op de Nationale Dalton dag open huis van 9:00 uur tot 11:00 uur voor alle ouders die nog geen schoolkeuze hebben gemaakt voor hun kind.

Kent u nog mensen die op zoek zijn naar een school voor hun kind dan kunt u hen uitnodigen voor deze open dag.

Lees meer