Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage aan het schoolfonds. Zonder financiële bijdrage van ouders zijn activiteiten als sport en spel, Sinterklaas, Kerst, paasfeest, schoolfeest en activiteiten in het kader van kunst en cultuur niet mogelijk. Deze activiteiten worden namelijk niet vergoed door de middelen die het Rijk beschikbaar stelt.

De gemiddelde bijdrage per kind was afgelopen jaar € 25. Afhankelijk van de financiële mogelijkheden bepalen ouders zelf welk bedrag zij bijdragen. Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders hierover een brief van de penningmeester van de ouderraad.

Er zijn ook verplichte bijdragen. De verplichte bijdrage voor het schoolreisje van groep 1 tot en met groep 7 is € 25. Voor het kamp van groep 8 is de verplichte bijdrage € 50. Dit bedrag wordt net als de vrijwillige ouderbijdrage door de ouderraad geïnd.