Ouderraad

De Hagenpoort heeft een zeer actieve ouderraad. Zij behartigt de belangen van de ouders. De belangrijkste taken van de ouderraad zijn:
Beheren van de gelden van het schoolfonds,
Het schoolteam ondersteunen bij de organisatie van verschillende activiteiten, zoals: Sinterklaas, Kerst, wandel4daagse, schoolfoto’s en het schoolfeest,
Adviseren van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR).

Tenminste één keer per jaar organiseert de ouderraad een ouderavond waarbij alle ouders welkom zijn. Naast bestuurlijke en financiële zaken komen thema’s aan de orde die ouders belangrijk vinden.
De ouderraad vergadert minimaal één keer in de twee maanden. Bij elke vergadering is iemand van het docententeam aanwezig. Data staan vermeld op de kalender.
Als je lid wilt worden van de ouderraad, kun je dat kenbaar maken bij een van de onderstaande leden, via het formulier dat je aan het begin van het schooljaar van de ouderraad ontvangt, of via ouderraad@dehagenpoort.nl. De ouderraad mag uit maximaal 15 leden bestaan. Nieuwe leden zijn van harte welkom!

De Ouderraad

Charlotte

Charlotte

Menna

Menna

Co

Co

Roel

Roel

Thimo

Thimo

Tineke

Virginie

Daisy

Erwin