Medezeggenschapsraad

De functie van de Medezeggenschapsraad is meedenken over en meebepalen van het beleid van de school. Taken en bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgelegd. Voor bepaalde onderwerpen dient de school de MR om advies te vragen (adviesrecht), voor andere is instemming van de MR vereist (instemmingsrecht).
De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van de leerkrachten (personeelsgeleding) en een vertegenwoordiging van de ouders (oudergeleding). Leden van de MR worden door hun achterban gekozen. De MR vergadert ongeveer zeven keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Voor een goed functioneren van de MR is een kritische houding ten aanzien van het schoolbeleid onontbeerlijk, maar altijd met het doel om gezamenlijk een zo goed en plezierig mogelijk onderwijsklimaat voor kinderen, leerkrachten en ouders te realiseren.

Oudergeleding

Joyce Brummelmans

Robert Capel

Danielle Van 't Erve

Personeelsgeleding

Herma Lodeweges

Herma Lodeweges

Groep 7
Tea van der Have

Tea van der Have

Groep 3
Wendy van Reenen

Wendy van Reenen

Groep 6