Klassenouders

Een klassenouder is het eerste aanspreekpunt van de groepsleerkracht op momenten dat er assistentie nodig is. Vervolgens is het mogelijk dat de klassenouder u benadert met een vraag om specifieke hulp. De namen van de klassenouders worden aan het begin van het schooljaar in één van de eerste nieuwsbrieven vermeld.