Ouders

De Hagenpoort is een sfeervolle, levendige en creatieve school. Dat komt mede door de grote inzet van ouders. Ouders zijn onder andere betrokken bij sport- en spelevenementen, bij de feestdagen, bij het onderhoud van het gebouw, bij kunst- en cultuurprojecten, bij het overblijven en bij schoolreisjes.

Ouderraad

Medezeggenschapsraad

Klassenouders