Nieuwsbrief 20

Nieuwe directeur

Na weer een gezellig schoolfeest -waarbij Selma en ik afscheid van de ouders konden nemen en wij een mooi boek van de ouderraad ontvingen- is het nu mogelijk om de naam van de nieuwe directeur bekend te maken.

Het is fijn u te kunnen melden dat de MR binnen 6 weken na het bericht over mijn vertrek, de sollicitatieprocedure met goed gevolg heeft kunnen afronden.

Per 1 augustus wordt mijn collega-directeur Paschal Vliegen de nieuwe directeur van de Hagenpoort. Ik wens hem veel geluk, succes en vooral plezier op de Hagenpoort.

In deze extra nieuwsbrief leest u een bericht van de Medezeggenschapsraad en stelt de nieuwe directeur zich aan u voor.

Met vriendelijke groet,

Dieuwke de Witt

 

 

Bericht van de MR

De MR is blij te kunnen melden dat er een nieuwe directeur is gevonden. Paschal Vliegen, nu directeur van basisschool de Wizard, zal per ingang van het nieuwe schooljaar 2017/2018 op de Hagenpoort starten.

De Medezeggenschapsraad was nauw betrokken bij de interne sollicitatieprocedure, waarbij directeuren van andere basisscholen binnen de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer (OPOD) konden reageren. De MR heeft voor de geïnteresseerden een profielschets opgesteld met bijdragen van teamleden, ouders en de leerlingenraad. Er waren twee kandidaten, beide zeer ervaren en goede directeuren, waarmee de MR afgelopen vrijdag heeft gesproken. Na een weekend wikken en wegen kon de MR haar eensluidende voorkeur aan OPOD-bestuurder Yvonne de Haas melden. Deze week heeft zij deze voorkeur overgenomen en besloten dat Paschal Vliegen onze nieuwe directeur wordt.

De MR is zeer verheugd met dit besluit. Met Paschal krijgt de school een directeur die vanuit een diepe betrokkenheid leerlingen wil laten groeien, stevige managementervaring meeneemt, prikkelt en inspireert en bovenal kunst en cultuur een warm hart toedraagt. We zien in Paschal een uitstekende opvolger van Dieuwke, die op zijn beurt de kwaliteit waarborgt en samen met het team, de ouders en de leerlingen het onderwijs verder ontwikkelt.

We heten Paschal hierbij van harte welkom op de Hagenpoort.

 

De Medezeggenschapsraad