Nieuwsbrief 15

Protocol externen

In toenemende mate zijn er tijdens lestijd leerlingen (voor langere tijd) afwezig voor hulpverlening bij externe hulpverleners of instanties.

Daarnaast worden scholen benaderd door ouders of organisaties om diagnostiek en behandeling op school plaats te laten vinden.

Om duidelijkheid te verschaffen aan alle betrokkenen hebben wij richtlijnen opgesteld in welke gevallen de school wel of niet medewerking kan verlenen. Deze richtlijnen zijn tijdens de laatste MR vergadering besproken en vastgesteld.

In de bijlage treft u het protocol aan. Deze is tevens op de website van de school te vinden.

 

Nieuwe baan juf Selma

Selma heeft met ingang van 1 mei een nieuwe baan. Zij wordt IB-er op daltonschool De Sleutel. Tot de zomervakantie zal zij dit combineren met haar werk bij ons op school en gaat zij fulltime werken.

Gemengde gevoelens: enerzijds geweldig leuk voor haar: een nieuwe stap in haar carrière en weer op een Daltonschool. Ook begrijpelijk om na bijna 8 jaren Hagenpoort de blik te willen verruimen.

Tegelijkertijd ook met pijn in het hart: Selma heeft veel betekend op het gebied van de ontwikkeling van de zorg op de Hagenpoort.

Aankomende periode start de procedure voor de werving van een nieuwe IB-er voor de Hagenpoort.

Voor de zomervakantie zullen we iedereen in de gelegenheid stellen om afscheid te nemen van juf Selma.

 

Koningsspelen

Vrijdag 21 april staan de Koningsspelen in het teken van de sponsoractie voor Alpe d’Huzes. We hebben gemerkt dat de kinderen al enthousiast op zoek zijn gegaan naar sponsoren.

De sponsorkaart die de kinderen tijdens de kick-off hebben meegekregen mogen na de meivakantie met het sponsorgeld weer ingeleverd worden bij de leerkracht.

Het schema met activiteiten ziet er als volgt uit:

 

Groep Wat, waar? Hoe laat?
Groep 1 en 2 Spelletjesparcour op schoolplein 10:30 uur – 11:30 uur
Groep 3 Spelletjesparcour op schoolplein 09:15 uur – 10:15 uur
Groep 4 Sponsorloop, Wielerbaan 09:30 uur – 10:00 uur
Groep 5 Sponsorloop, Wielerbaan 10:20 uur – 10:50 uur
Groep 6 Sponsorloop, Wielerbaan 11:15 uur – 11:45 uur
Groep 7 Sponsorloop, Wielerbaan 13:05 uur – 13:35 uur
Groep 8 Sponsorloop, Wielerbaan 13:55 uur – 14:25 uur

 

U bent uiteraard van harte welkom om uw kind(eren) te komen aanmoedigen.

Het adres van de wielerbaan is: Wielerbaan WSV de zwaluwen Sprotpark Keizerslanden.

Brandoefening

Vandaag hebben we om 12:45 uur een brandoefening gehouden. De kinderen, overblijfouders en de BHV-ers konden in een andere situatie dan iedereen gewend is, namelijk tijdens de overblijf, een ontruiming oefenen. Het verliep allemaal goed: de kinderen en alle medewerkers waren binnen 4 minuten allemaal op het plein.

We hebben dit keer zonder alarm geoefend en zullen in mei een keer met alarm oefenen.

 

Paasontbijt

Donderdag 13 april vieren wij vanaf 08.30 uur Pasen d.m.v. een gezellig paasontbijt in de eigen klas. De kinderen van de groepen 1 t/m 7 hebben een lootje mee naar huis gekregen. Ieder kind maakt voor een klasgenoot een lekker ontbijt klaar en neemt die ’s morgens mee naar school..

Hierbij wensen we iedereen alvast een fijn Paasontbijt en hele gezellig Paasdagen.

 

Met vriendelijke groet,

Het team van de Hagenpoort