Nieuwsbrief 14

Paasontbijt

Donderdag 13 april vieren wij vanaf 08.30 uur Pasen d.m.v. een gezellig paasontbijt in de eigen klas.

De kinderen hoeven die ochtend thuis niet te ontbijten.

Groep 8 heeft er voor gekozen om het dit jaar nog een keer op de bekende manier – met behulp van een intekenlijst op de deur- te organiseren.

De kinderen van de groep 1 t/m 7 gaan dit jaar een paasontbijt voor elkaar maken. Dat wordt op de volgende manier georganiseerd:

Op maandag 3 april krijgen de kinderen een lootje mee naar huis voor welke klasgenoot ze een ontbijt gaan maken. Voor deze leerling maakt iedereen thuis een mooie versierde paas doos en daarin komt dan het ontbijt. Het zou fijn zijn als het ontbijt in plastic/folie of in een servet zit.

Op donderdag morgen 13 april neemt iedereen de doos mee naar school en wordt op de tafel gezet van de klasgenoot.

We hopen op leuke versierde paasdozen met een lekker ontbijtje erin!

 

Einde samenwerking Hagenpoort – Paladijn, start samenwerking Paladijn en Kleine Planeet

Twee jaar geleden zijn de Paladijn en de Hagenpoort een samenwerking aangegaan. Deze samenwerking was met name bedoeld om ouders die voor hun kind geen plek konden krijgen op de Hagenpoort een alternatief te bieden om op een locatie dicht bij de stad daltononderwijs te volgen. Daarbij streefden we ernaar om het leerlingaantal op de Paladijn te stabiliseren c.q. te laten groeien.

De Paladijn heeft de afgelopen 2 jaar zich ontwikkeld met betrekking tot daltonidentiteit en profilering. De school groeide licht. Echter niet voldoende om zelfstandig te kunnen blijven.

In het Deventer basisonderwijs staat de komende jaren veel te gebeuren. Vanuit de scholenvisie, geschreven door de onderwijsbesturen primair onderwijs Gemeente Deventer, zijn de toekomstperspectieven van alle scholen tegen het licht gehouden.

Voor de Hagenpoort zijn daar geen bijzonderheden uitgekomen. De school heeft voldoende aanmeldingen.

Vanuit deze scholenvisie heeft de bestuurder van het openbaar Onderwijs Deventer in samenspraak met directies en MR-en van de Kleine Planeet en de Paladijn besloten om met ingang van 1 augustus 2018 de Paladijn te laten opgaan in Jenaplanschool de Kleine Planeet. Met dit samengaan wordt een sluiting van de Paladijn voorkomen en zijn zij ervan overtuigd dat ze tegemoet komen aan de groeiende interesse van ouders voor het Jenaplan-onderwijs.

De Kleine Planeet blijft op de locatie Bekkumer als geheel in tact. De Kleine Planeet locatie Voorstad zal de plek in nemen van de huidige locatie van de Paladijn. Het onderwijsconcept op beide scholen is dus Jenaplanonderwijs. Hiermee wordt de samenwerking tussen de Hagenpoort en de Paladijn beëindigd.

 

10-minutengesprekken en welbevindingsgesprekken Samenko

Tijdens de 10-minutengesprekken op dinsdag 11 april en donderdag 20 april bestaat er voor de ouders waarvan een kind gebruik maakt van de BSO Samenko ook de mogelijkheid om een welbevindingsgesprek te voeren met één van de leidsters.

Deze gesprekken vinden plaats vanaf 19:00 uur in de ruimte van de instroomgroep/eerste tussenverdieping van de school.

Tijdens deze gespreksronde zijn de kinderen aan de beurt die jarig zijn in de periode van januari t/m juni.

De intekenlijst voor de kinderen van Sam en Otje hangt bij de deur van de speelzaal. De intekenlijst voor de kinderen van Sam en Jaap hangt in de woonkamer van Sam en Jaap.

 

Kick-off sponsoractie Koningsspelen

Op de site van de Hagenpoort vindt u foto’s van de kick-off voor de sponsoractie Alpe d’Huzes.

 

Met vriendelijke groet,

Het team van de Hagenpoort