Gezelligheid in groep vier

De zomervakantie lijkt al weer heel lang geleden. Inmiddels zijn we al vijf weken aan het werk in groep 4.
En er wordt hard gewerkt!
Het is wel even wennen. Geen veilig leren lezen meer ’s morgens, maar we beginnen nu na het lezen direct met rekenen.
Bij het rekenen werken we nu niet meer alleen met een werkboekje maar hebben we een boek en een schrift. De eerste weken was het nieuw voor de kinderen dat ze de sommen op moesten schrijven in hun schrift. Ook bij taal was dat voor de kinderen nieuw. Inmiddels zijn ze daar al aardig aan gewend.
Ook zijn we weer gestart met het horizontaal lezen, een groot aantal kinderen leest met een tutor (een leerling uit groep 7) en een aantal leerlingen leest ’s morgens bij de juf aan de tafel. Een paar kinderen gaan de klas uit naar een stil lees lokaal.
We doen dat op de dinsdag, woensdag- en donderdagmorgen. Het is belangrijk dat de kinderen op tijd op school komen anders staat hun tutor te wachten.
In groep 4 besteden we veel aandacht aan het samenwerken.
Vaak worden opdrachten samen gedaan met schoudermaatjes (kinderen die naast elkaar zitten) maar er worden ook veel opdrachten in groepjes van vier gedaan.
Dit gaat steeds beter.  We zijn nu aan het leren hoe hard we daarbij mogen praten.
In de klas doen we tussen de lessen door af en toe een spelletje, we proberen samen hardop te tellen zonder dat er iemand tegelijk een getal noemt, of we spiegelen in tweetallen elkaars bewegingen.
Kortom, we werken hard en het is heel gezellig in de groep!!

Juf Esther en juf Tina.