Deelname Prikactie 27 juni

Beste ouder(s), verzorger(s),

Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. In deze brief leggen we u uit waarom wij ons zorgen maken en vragen wij u om uw steun en hulp.

De enorme werkdruk en de (relatief) lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren nog verder groeit. In de afgelopen maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep POinactie (PO = primair onderwijs), de vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en de werkgeversorganisatie POraad hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag.

Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering. Niks doen is echter geen optie. Het is vijf voor twaalf! We willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Zo maken we het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen met onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt de kwaliteit van onderwijs aan de generaties kinderen die gaan komen niet in gevaar.

U kunt ons steunen door onze petitie te ondertekenen op www.pofront.nl . Elke stem telt, dus brengt u dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, familie en kennissen. Dat de hierboven geschetste problematiek actueel is, blijkt vandaag. We hebben voor het eerst een groep naar huis moeten sturen omdat er geen vervanging was voor een zieke leerkracht.

Op dinsdag 27 juni zullen veel basisscholen in Nederland een uur later opengaan dan normaal, zo ook onze school! Wij realiseren ons dat het ook iets van u vraagt in de opvang van de kinderen gedurende dit uur, maar hopen toch op uw begrip na het lezen van bovenstaande. Niet in ons eigen belang, maar vanuit het maatschappelijke belang dat kinderen nu en in de toekomst recht hebben op goed onderwijs. Wij openen de schooldeuren om 09.15 uur, er is dan gedurende het inloopkwartier tijd voor het stellen van eventuele vragen. De lessen starten om 09.30 uur. Op dezelfde dag wordt in Den Haag de petitie overhandigd aan premier Mark Rutte.

Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van hele generaties kinderen! Waaronder die van u.

We leggen u graag verder persoonlijk uit waarom wij dit zo belangrijk vinden, dus spreek ons zeker aan als u daar benieuwd naar bent.

Vriendelijke groet, team Daltonschool De Hagenpoort