Even voorstellen….

paschal

Beste ouders, verzorgers

Per 1 augustus word ik de opvolger van Dieuwke als directeur van De Hagenpoort. Ik grijp deze nieuwsbrief graag aan om mij aan u voor te stellen.

Op dit moment ben ik nog directeur van de Wizard, de openbare school van OPOD in de Vijfhoek. Omdat beide scholen onder hetzelfde bestuur vallen, heb ik Dieuwke als collega in de afgelopen zeven jaar heel regelmatig gesproken. Wanneer ze over de Hagenpoort vertelde, stonden mijn oren altijd net wat wijder open dan wanneer het over een andere willekeurige school zou zijn gegaan. Dat had te maken met mijn achtergrond en persoonlijke en professionele interesses.

Waar verreweg de meeste collega’s van basisscholen na het voortgezet onderwijs de PABO hebben gevolgd, was dat bij mij een conservatoriumopleiding. Daarna heb ik jarenlang binnen de kunsteducatie veel met kinderen gewerkt, ook voor een lange periode bij de Leeuwenkuil of voorlopers daarvan. Binnen de kunsteducatie bleek ik destijds een wit raaf te zijn, want ik hield van organiseren en coördineren. Tot 2002 ben ik daardoor bij veel culturele activiteiten in de Deventer binnenstad actief geweest. In die periode ben ik ook zeer van de culturele rijkdom van de Deventer binnenstad gaan houden. Gaandeweg kwam ik via wat tussenstappen in de loop van de jaren in het management terecht. Het werken mét kinderen veranderde toen in het werken vóór kinderen. Mijn diepe motivatie om betekenis te hebben voor de ontwikkeling van kinderen leidde vijftien jaar geleden tot een rigoureuze overstap naar het management in het basisonderwijs.

In het basisonderwijs ben ik op mijn plek gevallen. Op scholen in Almelo, Hengelo en vanaf 2010 opnieuw in Deventer heb ik het vak geleerd. Ik ben met bewondering gaan kijken naar de inzet van leerkrachten. Ik heb gezien hoeveel leerkrachten en ouders samen voor de ontwikkeling van de kinderen kunnen betekenen als ze met respect en met erkenning van elkaars verantwoordelijkheden samen optrekken. Ik heb ook elke dag genoten van alle kinderen om me heen die ik elke dag weer vrolijk (of soms iets minder) naar school zag komen.

En nu dan de kans om op de Hagenpoort te komen werken. Déze school, op déze plek en met een motto – groeien met plezier – en een profiel– ruimte voor kunst en cultuur – die mij op het lijf zijn geschreven. Ik kijk ernaar uit om te starten. Maandag a.s. ben ik een middag op de Hagenpoort. Ik heb aan Dieuwke gevraagd om dan met mij een rondje langs de klassen te maken, voor een eerste kennismaking met de leerlingen. De lat ligt hoog, want in het profiel dat de leerlingen hebben opgesteld las ik dat ik ‘de namen van alle leerlingen moest kennen, of in ieder geval de namen van de kinderen van de leerlingenraad’. Het zal niet in een week voor elkaar zijn, maar in verhouding tot de 600 leerlingen van de Wizard moet het op mijn leeftijd (ik ben 61 jaren jong) te doen zijn.

U als ouders hoop ik te ontmoeten op de eerste schooldag na de vakantie. Zelf ga ik vier weken genieten van een sportieve vakantie in IJsland. Genieten van een fijne vakantietijd – en natuurlijk gezond weer terugkomen – dat wens ik u en uw gezin ook van harte toe.

Hartelijke groet, Paschal Vliegen

Lees meer

Nieuwsbrief 19

Formatie nieuwe schooljaar

Woensdag 12 juli gaan de kinderen ’s morgens een uurtje kennismaken in hun nieuwe klas en met de nieuwe leerkracht.

De formatie ziet er komend schooljaar als volgt uit:

1/2A 1/2B 3 4 5 6 7 8
Maandag Anouk/

Sanne

Ingrid * Ellen Ria Wendy Tina Herma Esther
Dinsdag Anouk/

Sanne

Ingrid Tea Ria Miep Tina Herma Marieke
Woensdag Gita Ingrid Tea Ria Miep Tina Herma Marieke
Donderdag Gita Ingrid Tea Ellen Miep Wendy Esther Marieke
Vrijdag Gita Ingrid Tea Ellen Miep Wendy Esther Marieke
Gita RT/ondersteuning op dinsdagmorgen Jacqueline ondersteuning

op ma en do RT/ondersteuning

Sandra RT/ondersteuning op Maandag, dinsdag, donderdag

 

 

Juf Ingrid heeft gelukkig inmiddels alle behandelingen achter de rug en zal na de zomervakantie starten met re-integreren. Om Ingrid de gelegenheid te geven om dit geleidelijk te kunnen opbouwen zal Anouk volledig voor groep 1/2B staan tot Ingrid weer helemaal hersteld is..

Juf Anouk staat ‘op papier’ op maandag en dinsdag voor groep 1/2A. Gelukkig hebben we weer een LIO student kunnen vinden: Sanne Kruissink. Juf Gita zal Sanne inwerken.

Vanaf februari start Anouk de instroomgroep op.

Lees meer

Deelname Prikactie 27 juni

Beste ouder(s), verzorger(s),

Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. In deze brief leggen we u uit waarom wij ons zorgen maken en vragen wij u om uw steun en hulp.

De enorme werkdruk en de (relatief) lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren nog verder groeit. In de afgelopen maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep POinactie (PO = primair onderwijs), de vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en de werkgeversorganisatie POraad hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag.

Lees meer

Nieuwsbrief 18

Personele wisselingen schooljaar 2017-2018

Hoewel de formatie voor het nieuwe schooljaar nog moet worden vastgesteld door de medezeggenschapsraad kan ik u al met veel plezier vertellen dat juf Marieke met ingang van het nieuwe schooljaar een vaste aanstelling bij het schoolbestuur heeft voor 4 dagen en dat juf Anouk – naast de vervanging van juf Ingrid- ook 2 vaste dagen bij ons op school krijgt.

De procedure van de invulling voor de vacature voor Intern begeleider is succesvol afgesloten. Marjolein Eekhuis is met ingang van het nieuwe schooljaar onze nieuwe Intern begeleider. In deze nieuwsbrief zal zij zich aan jullie voorstellen.

Hierbij ook een persoonlijk bericht van mij. Bijna 11 jaar heb ik met veel plezier gewerkt op de Hagenpoort maar nu is het weer tijd voor een nieuwe uitdaging. Met ingang van het nieuwe schooljaar start ik als directeur op jenaplanschool Roncalli in Velp. Voor mij een nieuw onderwijskundig concept, een ander bestuur en ‘iets’ dichter bij huis.

De procedure voor de invulling van de vacature die ontstaat zal door de Medezeggenschapsraad in deze nieuwsbrief nader worden toegelicht.

Lees meer

Foto’s sponsoractie Alpe d’Huzes

Lees meer

Nieuwsbrief 17

Bekendmaking opbrengst sponsorloop

Vrijdag 19 mei werd aan het begin van de schooldag de opbrengst van de sponsorloop bekend gemaakt. Zoals op de foto te zien, hebben de kinderen een enorm bedrag opgehaald. Later op de dag werd nog een envelop ingeleverd en daarmee kwam de teller op € 11.006,94.

Alle kinderen, ouders, sponsoren, voorbereidingsgroep, hartelijk dank voor al jullie inzet om dit prachtige resultaat voor een goed doel te realiseren.

Op het afgeschermde gedeelte van de website van de school vindt u nog foto’s van de sponsorloop. Bent u het wachtwoord vergeten? Stuur dan een mailtje naar info@dehagenpoort.nl

 

Namens de ouderraad:

Schoolfotograaf

De schoolfotograaf is op 18 en 19 mei geweest en vanaf woensdag 31 mei staan alle foto’s online.

Op woensdag 31 mei krijgen alle kinderen een brief (codebriefje) mee naar huis waarop de instructies staan hoe u de foto’s kunt bestellen.

 

Als u voor 7 juni 2017 de foto’s bestelt, krijg u automatisch de klassenfoto van het kind er gratis erbij en worden er geen verzendkosten in rekening gebracht. (Na deze periode wordt de klassenfoto en de verzenkosten wel in rekening gebracht)

 

Er zijn codebriefjes per leerling  en codebriefjes  per broer/zus.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan kun je mailen naar:vragen@sgoolfotografie.nl

 

Mochten opa/oma ook foto’s willen bestellen doe dit dan samen dat scheelt weer verzendkosten!

 

Met vriendelijke groet,

Het team van de Hagenpoort

Lees meer

Nieuwsbrief 16

Fresh Notes in Spring

Op maandagmiddag 15 mei wonen de kinderen van de groepen 4 t/m 8 onder schooltijd een concert bij, verzorgd door een ensemble van 8-9 musici. Het zijn allemaal leden van het Taurida Orkest uit Sint Petersburg. Elk ensemble heeft een selectie uit de volgende instrumenten: viool, altviool, cello, contrabas, fluit, hobo, piano en trompet. Het hele orkest is een week in Nederland en verzorgt op scholen concertjes met aansluitend een workshop. De workshop is maandag na schooltijd. Kinderen vanaf 7 jaar mogen daaraan deelnemen. Het is ook een leuke activiteit voor de kinderen van de BSO. Wie dat leuk vindt mag zijn eigen muziekinstrument meenemen. Aanmelden kan via info@dehagenpoort.nl

Lees meer