Nieuwsbrief 21

Woensdag 7 juli

Woensdag 7 juli gaan de kinderen ’s morgens een uurtje kennismaken in hun nieuwe klas en met de nieuwe leerkracht.

De formatie ziet er komend schooljaar als volgt uit:

 

  1/2A 1/2B 3 4 5 6 7 8
Ma Marjanne (LIO) **** Ingrid Tea Ria*** Ellen** Tina Herma Marieke
Di Marjanne (LIO) Ingrid Tea Ria Miep Tina Esther Herma
Woe Gita Ingrid Wendy* Ria Miep Tina Esther Marieke
Do Gita Ingrid Tea Ellen** Miep Wendy Esther Marieke
Vrij Gita Ingrid Tea Ellen Miep Wendy Herma Marieke
  Gita RT/ondersteuning op maandag en dinsdagmorgen Jacqueline RT/ ondersteuning

op ma en do

Sandra RT/ondersteuning op maandag, dinsdag, donderdag

 

*Juf Wendy gaat per 13 juli met zwangerschapsverlof. Wij wensen haar een fijn verlof. Zij wordt tot de kerstvakantie door een invalster vervangen.

** Het herstel van Juf Ellen gaat met kleine stapjes vooruit. Op dit moment voert zij op 3 dagen re-integratieactiviteiten uit: deels in groep 3 en deels in groep 4. Na de zomervakantie zal zij nog niet volledig hersteld zijn. We zijn blij dat juf Gineke haar na de zomervakantie kan vervangen.

*** Juf Ria werkt op dit moment weliswaar nog op arbeid therapeutische basis maar zij zal na de zomervakantie weer volledig hersteld zijn.

**** Lint LIO: Marjanne Matser. Aankomend schooljaar kiezen we voor een lint LIO: dat is een leerkracht in opleiding die gedurende het gehele jaar 2 dagen per week bij ons werkzaam is. Zij zal samen met juf Gita voor groep 1/2A staan.

 

Juf Anne-Marie neemt na de zomervakantie ouderschapsverlof op en combineert dit voor een jaar met invalwerk voor het openbaar Deventer. Zij zal dan op verschillende scholen in Deventer inzetbaar zijn.

Lees meer

Nieuwsbrief 20

Verzoek om drinken in bekers mee te geven i.p.v. pakjes

Sinds dit schooljaar zijn we een “clean wise” school. Dat betekent dat we de kinderen bewust maken van zuinig gebruik van materialen en scheiden we het afval.

In de klassen staan afvalemmers waarin we GFT, plastic en rest afval verzamelen. Daarnaast staat in iedere groep een oud papier bak.

Om het afval nog meer te verminderen willen wij u vragen om uw kind het drinken zoveel mogelijk in een beker mee naar school te geven. De pakjes drinken zorgen nog steeds voor een enorme hoeveelheid afval en door restjes drank worden de prullenbakken vies.

Lees meer

Nieuwsbrief 19

1 juni Juffendag

Woensdag 1 juni vieren alle medewerkers van de school hun verjaardag. De kinderen gaan ’s morgens eerst naar hun eigen klas om hun spullen weg te brengen. Daarna verzamelen we op het schoolplein waar de kinderen de medewerkers toezingen.

Aansluitend viert iedere groep in de eigen klas de verjaardag van de eigen juf.

De klassenouders zamelen een kleine bijdrage in voor een gezamenlijk klassencadeau.

De kinderen mogen deze feestelijke dag verkleed op school komen.

Het is niet nodig dat de kinderen een 10-uurtje meenemen.

 

Oproep:

Voor het decor van de musical van groep 8 zijn we op zoek naar een (oude) kleding kast: hoogte max 2 meter, breedte ongeveer 1 meter.  Het liefst 2 deuren en het geheel gemaakt van hout.

Heeft u er misschien of wilt u meer informatie dan kunt u zich wenden tot Frank Bouwmeester of Anne-Marie Voortman.

 

Taurida concert

Donderdagmiddag 19 mei speelde het Taurida ensemble een aantal muziekstukken voor de groepen 1C, 5, 6 en 7. De kinderen hebben onder andere een stuk van Vivaldi en Mozart gehoord. Na schooltijd hebben enkele kinderen deelgenomen aan de workshop. Zij mochten o.b.v. de muzikanten op hun eigen instrument spelen of hebben gezongen.

 

Nederlands kampioenschap schaken

Morgen en volgende week zaterdag doen Nijs, Bas, Jiri, Nikolaj en Trinity mee met het Nederlands schaaktoernooi voor scholen.

We wensen hen heel veel succes!!

 

Met vriendelijke groet,

Het team van de Hagenpoort

 

Lees meer

Wandelvierdaagse

 

AVOND-4-DAAGSE 23 tot en met 26 mei 2016

Beste deelnemers,

Met deze brief willen wij je nader informeren over de organisatie rondom de avond-4-daagse van de Hagenpoort.

De aanspreekouders zijn:

groep 1,2,3: Heidi en Jasper vd Pieterman (ouders van Mats en Kyra)

groep 4: Monique Brink (moeder van Sietse)

groep 5:  Elso Vlietstra (vader van Mila)

groep 6: Katinka Roebert (moeder van Gijs)

groep 7: Tove Antonissen (moeder van Lisa)

groep 8: Udo Schoemaker (vader van Tess)

Iedere avond is aan- en afmelden van je kind verplicht bij de aanspreekouder. Als je kind een avond verhinderd is, meld je dat ook bij de aanspreekouder. Iedere ouder is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor toezicht op zijn eigen kind, ook als de ouder zelf niet meeloopt.

Zorg dat je kind iedere avond op tijd aanwezig is, uiterlijk om 18.15 uur. Op donderdag is dat 18.45 uur. Het is erg druk bij het startpunt, probeer zo veel mogelijk op de fiets te komen. De startlocaties zijn:

Maandag       Speeltuinvereniging De Driehoek, Rielerweg 110, Deventer.

Let op: Groepen opstellen Frits Drijverstraat.

Dinsdag        Gemeenschapshuis de Kuip, Bloemendalsweg 1b,Colmschate

Woensdag    Clubhuis FC RDC, Bredenhorst 183, Borgele

Donderdag   Speeltuinvereniging Wijk 16, Zutphenseweg 18, Deventer
De kinderen krijgen een rood Hagenpoort hesje te leen van school.

 

Vanwege de zichtbaarheid en veiligheid van de kinderen is het belangrijk dat alle kinderen het hesje dragen. Het hesje moet op donderdag na afloop van de vierdaagse weer worden ingeleverd bij de aanspreekouder.

We delen dit jaar geen badges met noodnummer uit, omdat deze vaak na de eerste avond al waren verloren onderweg. In principe zijn de kinderen al goed herkenbaar door het hesje. Je kunt je kind eventueel zelf een noodnummer meegeven op een briefje.

 Reken erop dat de wandeling iedere avond ongeveer twee uur in beslag neemt. Op donderdagavond wordt het echter later in verband met de intocht met muziek. Er zal op die dag geen pauze zijn.

Het defilé op donderdag is naar verwachting rond 19.30 uur bij het Grote Kerkhof. Volgens traditie worden er bij De Dikke Vandale bloemen uitgedeeld door enkele leerkrachten van de Hagenpoort. Haal je kind niet eerder uit de groep, dat zorgt voor chaos en is niet fijn voor de rest van de groep. Het is de bedoeling dat alle kinderen meelopen naar het eindpunt (speeltuin Wijk 16) waar de medailles worden uitgedeeld.
Snoepen: het meenemen van een paar snoepjes hoort er natuurlijk bij, maar geef geen grote zakken mee. De ervaring leert dat dit de groep te veel ophoudt tijdens het lopen door de uitvoerige bewondering.
Het meenemen van paraplu’s en buggy’s is vanwege de veiligheid niet toegestaan.
Als er onderweg geplast moet worden, dan alleen onder begeleiding van een ouder. We kunnen niet wachten, dus daarna snel doorlopen.
Heb je vragen:

  • Menna van Loon               06-12845219                       mennavanloon@hotmail.com
  • Co Drost                              06-24282915                       cdrost@giswerk.nl
  • Ka-Man Boon                      06-29047143                       k.boom@mhjboom.nl

 

Wij wensen iedereen een sportieve en gezellige avond-4-daagse toe !!!!!!!

Lees meer

Nieuwsbrief 18

Fresh Notes in Spring

Op donderdagmiddag 19 mei wonen de kinderen van de groepen 5 en 6 onder schooltijd een concert bij, verzorgd door een ensemble van 8-9 musici. Het zijn allemaal leden van het Taurida Orkest uit Sint Petersburg.

Elk ensemble heeft een selectie uit de volgende instrumenten: viool, altviool, cello, contrabas, fluit, hobo, piano en trompet,

Het hele orkest is een week in Nederland en verzorgen op scholen concertjes met aansluitend een workshop.

De workshop is donderdag na schooltijd. Kinderen vanaf 6 jaar mogen daaraan deelnemen. Het is ook een leuke activiteit voor de kinderen van de BSO. Wie dat leuk vindt mag zijn eigen muziekinstrument meenemen. Aanmelden kan via info@dehagenpoort.nl

Lees meer

Nieuwsbrief 16

Koningsspelen / juffendag

Op vrijdag 22 april zijn de Koningsspelen. Voor de verschillende groepen is er een activiteitenprogramma.

Groepen 1 t/m 6:

Voor de groepen 1 t/m 6 is er een spelletjesparcours in school, op het schoolplein of in de gymzaal. De schooltijden zijn voor deze groepen ongewijzigd.

Groepen 7 en 8:

De kinderen van de groepen 7 en 8 nemen ’s middags deel aan een programma in de Scheg. Zij vertrekken om 11:30 uur op de fiets naar de Scheg. Alle kinderen van groep 7 en 8 eten die dag op school.

 

Aan het begin van dit schooljaar hadden we bedacht om de verjaardagen van alle juffen op deze dag te vieren. Aangezien echter 3 collega’s deelnemen aan een scholingsprogramma, hebben we besloten om de juffendag op een later tijdstip te organiseren.

 

Met vriendelijke groet,

Het team van de Hagenpoort

 

Loop jij ook mee?        

Het is weer tijd voor de Avond4daagse! Vier avonden lang wandelen, liedjes zingen en plezier maken samen met je vrienden uit de klas. En natuurlijk mogen je ouders ook meewandelen. Vandaag hebben de kinderen het aanmeldformulier mee naar huis gekregen. Deze kan ingevuld en met gepast geld afgegeven worden aan de leerkracht. Inleveren kan uiterlijk tot aan de meivakantie. De Avond4daagse is dit jaar van 23 tot en met 26 mei.

Met sportieve groet,
Co Drost, Ka-Man Boom en Menna van Loon namens de Ouderraad

 

Fresh Notes in Spring

Van 17 t/m 22 mei wordt in Deventer voor de vijfde keer het evenement “Fresh Notes in Spring” georganiseerd. Als onderdeel daarvan zijn op zaterdag 21 mei van 13:00 uur tot 17:00 uur Muzikale Workshops voor kinderen van 6 tot 12 jaar in de Leeuwenkuil. Toegang € 2,- voor een of meer workshops. Onder leiding van 17 musici uit St. Petersburg kunnen kinderen dan instrumenten uitproberen, samenspelen in ensembles en meespelen in het Grote Orkestspel. Elk kind kan meedoen, ook als het nog nooit heeft gemusiceerd. Op zondag 22 mei is van 18:00 tot 19:15 uur het Sprookjesconcert in het Huis voor de Amateurkunst, toegang € 5,- voor kinderen, € 10,- voor volwassenen. Meer informatie, aanmelding en kaartjes op www.freshnotesinspring.com.

Lees meer

Nieuwsbrief 15

10-minutengesprekken

Dinsdag 29 maart ontvangen de ouders van de groepen 1 t/m 7 het briefje met de dag en het tijdstip van het 10-minutengesprek.

 

Rapporten

Wilt u of uw kind het rapport weer op school inleveren?

U kunt het rapport van uw kind altijd digitaal inzien via het ouderportaal van Parnassys.

 

Iedereen hele fijne Paasdagen gewenst!!!

Met vriendelijke groet,

Het team van de Hagenpoort

 

 

Het is De Hagenpoort gelukt!

De Hagenpoort team 1 – (Trinity, Nikolay, Nijs, Bas en Jiri) is door naar de finale van het Nederlands Kampioenschap Schoolschaken! Met een 4e plaats in de finale van Oost-Nederland zijn we op het nippertje door naar de landelijke finale. En we hebben weer een mooie beker voor onze school gewonnen.

Van Jiri

Lees meer