Avond Vierdaagse

71ste AVOND-4-DAAGSE 18 MEI T/M 21 MEI 2015

Beste deelnemers,

Deze avondvierdaagse hebben 91 leerlingen zich ingeschreven als deelnemer, dit betekent dat we inclusief volwassenen weer rond de 152 deelnemers hebben. Wij zijn blij te kunnen melden dat er zich genoeg ouders hebben aangemeld als begeleiding. Uit deze groep hebben we een aantal ouders als aanspreekouder gevraagd:

Groep 2/3 Monique (moeder Frans en Sietse)

Groep 4 Marieke Martens (moeder Valerie en Julian)

Groep 5 Petra Lenting (moeder van Mila, Mees en Jip)

Groep 6 Annemiek Meutstege (moeder Floor en Imre,.)

Groep 7 Eppo Eggink (vader Mara)

Groep 8 Fokko Dijksterhuis/Anne Dijkstra  (ouders Minke en Nanne)

Kinderen lopen onder toezicht van een eigen meelopende ouder. Kinderen die zonder ouderbegeleiding lopen, worden gekoppeld aan een andere meelopende ouder zodat er goed toezicht is op de kinderen.

Zorg dat je kind iedere avond op tijd aanwezig is, uiterlijk om 18.15 uur. Op donderdag om 18.45. Het is erg druk bij het startpunt, probeer zo veel mogelijk op de fiets te komen of evt. met anderen te carpoolen. Vanaf de volgende locaties zal er gestart worden ;

Maandag Speeltuinvereniging “De Driehoek, Rielerweg 110, Deventer

Dinsdag  Gemeenschapshuis de Kuip, Bloemendaalseweg 1b,Colmschate

Woensdag Clubhuis “vv RDC”, Bredenhorst, Borgele

Donderdag  Speeltuinvereniging “Wijk 16”, Zutphenselaan 18, Deventer

Lees meer

Nieuwsbrief 18

Koningsspelen

Met hulp van veel ouders hebben de kinderen van de groepen 1 t/m 4 spelletjes op school gespeeld. Het was erg gezellig. Alle ouders hartelijk dank voor jullie hulp.

Meester Paul had voor de groepen 5 t/m 8 een spellenparcours in de gymzaal en op het plein uitgezet. Mede dankzij het mooie weer was het een geslaagde dag.

Op de website vindt u kleine foto impressie.

 

Avondvierdaagse

Heeft u zich met uw kind(eren) al opgegeven voor de Avondvierdaagse?
Dit kan tijdens de drie inschrijfochtenden op 28, 29 en 30 april. Het formulier plus contant inschrijvingsgeld moet uiterlijk voor de meivakantie zijn ingeleverd bij een lid van de ouderraad. Op www.dehagenpoort.nl onder het kopje nieuwsbrief vindt u meer informatie.

 

“Je eigen huis in keramiek”

Drie keer op een donderdagmiddag is groep 6 aan het werk geweest bij De Leeuwenkuil.  Zij werkten daar aan “hun eigen huis in keramiek”. Eerst werd er in de klas een ontwerp gemaakt op ruitjes papier.  Dat ontwerp werd bij De Leeuwenkuil op een plaat klei gelegd en uitgesneden.

Daarna gingen de kinderen deze losse stukken klei in elkaar zetten. Dit was het meest lastige onderdeel. Toen dat eenmaal gedaan was konden de kinderen hun huis gaan versieren; schoorsteen erop, dakpannen erop, ogen en oren werden eraan geplakt. Bijna  alles was mogelijk.  Ramen eruit snijden en een deur erin maken.

Als laatste kon het huis geverfd worden met gekleurde kleislib.  Wat een prachtige kunstwerken zijn er gemaakt!  Nu moeten de huizen gebakken worden in de oven en over een paar weken gaan de kinderen nog een keer naar de Leeuwenkuil om hun eigen huis in keramiek op te halen! Nog een paar weken wachten dus! Wordt vervolgd.

 

Met vriendelijke groet,

Het team van de Hagenpoort

 

 

Herinnering schoolfotograaf
Dinsdag 28-4 a.s. komt de schoolfotograaf.
Broertjes en zusje die niet op school zitten maar wel op de broertjes/zusjes foto willen kunnen nog tot 26 april worden aangemeld via schoolfotograaf.de.hagenpoort@gmail.com.

Deze foto’s worden om 08:30 gemaakt
De ouderraad

Lees meer

Nieuwsbrief 17

Avondvierdaagse
Heeft u zich al opgegeven voor de Avondvierdaagse?
Het deelnameformulier is vorige week uitgedeeld op school en staat ook vermeld op www.dehagenpoort.nl onder het kopje nieuwsbrief.
Het deelnameformulier plus contant inschrijvingsgeld kan worden ingeleverd tijdens de contactavond op 13 april. Ook zijn er drie inschrijfochtenden op 28, 29 en 30 april. De inschrijvingen moeten uiterlijk voor de meivakantie ingeleverd zijn bij een lid van de ouderraad.

Facebook
Bij de aanmelding van uw kind op onze school heeft u op het inschrijfformulier van de school wel of geen toestemming gegeven voor het plaatsen van foto en/of videobeeldmateriaal van uw kind op de beveiligde pagina van de schoolwebsite.
Inmiddels heeft de school ook een facebookpagina. We vinden het leuk om daar ook berichtjes met foto’s op te plaatsen.
Mocht u dit niet willen dan verzoeken wij u vriendelijk dit via info@dehagenpoort.nl aan ons bekend te maken.

Met vriendelijke groet,
Team van de Hagenpoort
Schoolfotograaf dinsdag 28 april
Op dinsdag 28 april maakt Photo l’ecole schoolfoto’s. Dit jaar worden naast de groepsfoto’s ook individuele portretfoto’s van uw kind en broertjes-en-zusjesfoto’s genomen. Ook broertjes en zusjes die niet op school zitten, mogen op deze broertjes-en-zusjesfoto. De broertjes-en-zusjesfoto’s worden ’s ochtends vanaf 8:30 gemaakt, waarbij eerst de foto’s worden genomen met broertjes en zusjes die niet op school zitten.
Voor de foto’s met broertjes en zusjes die niet op school zitten dient u zich wel van te voren aan te melden. Vermeld u daarbij de namen van uw kinderen en de groep waarin ze zitten. Aanmelden is tot 26 april mogelijk.
Indien u zich wilt aanmelden of vragen over de schoolfotograaf heeft, dan kan dat via het e-mailadres: schoolfotograaf.de.hagenpoort@gmail.com.
Namens de oudercommissie, Cecile Schoonen

Lees meer

Nieuwsbrief 16

Avondvierdaagse

TREK JE STOUTE SCHOENEN AAN
Geef jij je ook op voor de Deventer avond-4-daagse? Je kunt meelopen van 18 tot en met 21 mei. De Hagenpoort doet mee met de 6 kilometer. Iedereen kan meedoen: kinderen en ouders van groep 1 tot en met groep 8. De organisatie ligt in handen van de ouderraad. Zij kunnen daarom ook hulp gebruiken van ouders.
Meer informatie vind je op het deelnameformulier dat vandaag is uitgereikt aan de leerlingen. Het formulier staat ook vermeld op www.dehagenpoort.nl onder het kopje nieuwsbrief.
Het deelnameformulier plus contant inschrijvingsgeld kan worden ingeleverd tijdens de contactavonden op 9 en 13 april. Ook zijn er drie inschrijfochtenden op 28, 29 en 30 april. De inschrijvingen moeten uiterlijk voor de meivakantie ingeleverd zijn bij een lid van de ouderraad.

Lees meer

Aanmeldingsformulier Avond4daagse

Aan alle leerlingen en hun ouders / verzorgers,

De Deventer avond-4-daagse wordt dit jaar gelopen van maandag 18 mei t/m donderdag 21 mei. De Ouderraad organiseert voor de kinderen van De Hagenpoort de wandeling van 6 km in groepsverband. Iedereen kan meedoen: kinderen en hun ouders/verzorgers van groep 1 t/m 8. We starten om 18.15 uur vanaf wisselende startpunten in Deventer en lopen er ongeveer twee uur over.

Lees meer

Nieuwsbrief 14

Projectweek Animatie

Afgelopen week zijn er nog diverse animatiefilmpjes gemonteerd. Deze willen we graag aan u laten zien. Op donderdag 9 en maandag 13 april, tijdens de 10-minutengesprekken, zullen de filmpjes na schooltijd en ’s avonds te zien zijn in de speelzaal.

 

Ouderenquête

Bij deze nieuwsbrief treft u de resultaten aan van de ouderenquête.

70 ouders van de 154 uitgenodigde ouders hebben de vragenlijst ingevuld.

We mogen over het algemeen heel tevreden zijn met de resultaten. U geeft de school een gemiddelde van een 8,3.

Lees meer

Uitnodiging 10-minutengesprek

Geachte ouders / verzorgers van leerlingen uit de groepen 1 t/m 7,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de tweede contactbijeenkomst van dit schooljaar.

Op donderdag 9 april of maandag 13 april wordt u in de gelegenheid gesteld de vorderingen van uw kind met de groepsleerkracht te bespreken. Er wordt voor ieder gesprek 10 minuten uitgetrokken.

Lees meer