Traject Andere schooltijden

Bericht van de Medezeggenschapsraad:

Het traject Andere schooltijden

Hierbij willen we u als oudergeleding van de MR graag informeren over het verloop van een eventuele invoering van andere schooltijden op de Hagenpoort.

Tijdens de algemene informatieavond begin september bent u geïnformeerd over de wens van de gezamenlijke schoolbesturen in Deventer om alle basisscholen over te laten gaan op andere tijden. Volgens het bestuur van het Openbaar Onderwijs (OPOD) waar de Hagenpoort onder valt, heeft aanpassing van de tijden veel voordelen voor ouders en kinderen. Zo zou een betere dagindeling zorgen voor meer rust in de school en meer mogelijkheden bieden om naschoolse activiteiten te organiseren.

Hierbij gaat het om een keuze tussen twee modellen: het ‘continurooster’ waarbij de vrije woensdagmiddag blijft bestaan en het ‘vijf gelijke dagenmodel’ waarbij elke schooldag even lang duurt. Ook het huidige model blijft daarnaast als keuzeoptie bestaan. Tijdens deze informatieavond werd duidelijk dat het onderwerp veel vragen en emoties oproept, met name over de invulling van de pauzetijden en of de school dit wel of niet als onderwijstijd gaat zien.

Lees meer

Open huis

Open huis

Woensdag 18 november houden we open huis voor ouders die nog geen schoolkeuze hebben gemaakt. Kent u nog ouders van (buur)kinderen die zich aan het oriënteren zijn, nodig hen dan van harte uit voor het open huis. Zij zijn op woensdag 18 november van 9:00 uur tot 11:00 uur welkom om een kijkje bij ons op school te komen nemen.

Lees meer

Nieuwsbrief 7

Kerstkaartenactie: Stichting doe een wens!

Alle kinderen doen mee aan onze kerstkaartenactie: ieder kind heeft een mooie tekening gemaakt en deze wordt als kerstkaart gedrukt. Ieder kind krijgt 6 pakketjes met daarin 6 zelf getekende kaarten inclusief enveloppen. De kaarten worden voor €6,- per setje verkocht, daarvan gaat € 2,- naar het goede doel.

De kinderen van de leerlingenraad hebben het goede doel gekozen. De opbrengst gaat naar ‘Stichting: doe een wens”

We verwachten dat de pakketjes begin december op school geleverd worden. De kinderen gaan dan proberen zoveel mogelijk pakketjes kaarten te verkopen aan familie, buren, vrienden.

 

Groepsdynamica

Lees meer

Nieuwsbrief 6

Herinnering: Thema avond en Algemene ledenvergadering (ALV)

De Ouderraad nodigt alle ouders uit voor de Thema-avond over: DE TOEKOMST ONS ONDERWIJS met aansluitend de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Ouderraad

Datum: dinsdagavond 3 november 2015 van 19.45 tot 21.45 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Lees meer

Nieuwsbrief 5

Afscheid bestuurder

De bestuurder van het Openbaar Onderwijs Deventer, Jan Rensink heeft besloten zijn carrière een nieuwe wending te geven. Hij gaat werken voor het VSO, dat staat voor Voluntary Services Overseas. Een bijzondere en moedige stap. Jan wordt eind oktober uitgezonden naar Tanzania. Vrijdag 9 oktober heeft hij afscheid genomen. De kinderen van de Hagenpoort hebben een prachtig boek gemaakt: ‘Ster op het doek’. Deze is vrijdag aan hem overhandigd. Jan schreef onderstaande bedankbrief.

Met ingang van het nieuwe schooljaar is Yvonne de Haas gestart als de nieuwe bestuurder.

Lees meer

Nieuwsbrief 4

Juf Sandra heeft een zoon. Hij heet Tim.

Van harte gefeliciteerd!

Ouderportaal Parnassys

Volgende week ontvangt u via de mail inloggegevens voor het ouderportaal van ons leerling administratiesysteem Parnassys. U krijgt daarmee toegang tot een aantal gegevens van uw kind, zoals:

  • Adres en contactgegevens van het kind
  • Rapporten van voorgaande jaren;
  • Absentiegegevens;
  • Toegang tot een gespreksplanner voor de 10-minutengesprekken.

U kunt wijzigingen in de contactgegevens zoals adres, telefoonnummer, etc op eenvoudige wijze aan ons doorgeven door op het icoontje met het pennetje te klikken. Onze administratief medewerker, Jan Bomans ontvangt dan automatisch een berichtje van u met de wijzigingen. Hij kan ze vervolgens definitief doorvoeren in Parnassys.

Lees meer

Yoga

De kleuters hebben 30 september een yogales gehad van Marieke Martens.

De kinderen hebben ervan genoten.

 

Lees meer