Nieuwsbrief 18

Personele wisselingen schooljaar 2017-2018

Hoewel de formatie voor het nieuwe schooljaar nog moet worden vastgesteld door de medezeggenschapsraad kan ik u al met veel plezier vertellen dat juf Marieke met ingang van het nieuwe schooljaar een vaste aanstelling bij het schoolbestuur heeft voor 4 dagen en dat juf Anouk – naast de vervanging van juf Ingrid- ook 2 vaste dagen bij ons op school krijgt.

De procedure van de invulling voor de vacature voor Intern begeleider is succesvol afgesloten. Marjolein Eekhuis is met ingang van het nieuwe schooljaar onze nieuwe Intern begeleider. In deze nieuwsbrief zal zij zich aan jullie voorstellen.

Hierbij ook een persoonlijk bericht van mij. Bijna 11 jaar heb ik met veel plezier gewerkt op de Hagenpoort maar nu is het weer tijd voor een nieuwe uitdaging. Met ingang van het nieuwe schooljaar start ik als directeur op jenaplanschool Roncalli in Velp. Voor mij een nieuw onderwijskundig concept, een ander bestuur en ‘iets’ dichter bij huis.

De procedure voor de invulling van de vacature die ontstaat zal door de Medezeggenschapsraad in deze nieuwsbrief nader worden toegelicht.

Lees meer

Foto’s sponsoractie Alpe d’Huzes

Lees meer

Nieuwsbrief 17

Bekendmaking opbrengst sponsorloop

Vrijdag 19 mei werd aan het begin van de schooldag de opbrengst van de sponsorloop bekend gemaakt. Zoals op de foto te zien, hebben de kinderen een enorm bedrag opgehaald. Later op de dag werd nog een envelop ingeleverd en daarmee kwam de teller op € 11.006,94.

Alle kinderen, ouders, sponsoren, voorbereidingsgroep, hartelijk dank voor al jullie inzet om dit prachtige resultaat voor een goed doel te realiseren.

Op het afgeschermde gedeelte van de website van de school vindt u nog foto’s van de sponsorloop. Bent u het wachtwoord vergeten? Stuur dan een mailtje naar info@dehagenpoort.nl

 

Namens de ouderraad:

Schoolfotograaf

De schoolfotograaf is op 18 en 19 mei geweest en vanaf woensdag 31 mei staan alle foto’s online.

Op woensdag 31 mei krijgen alle kinderen een brief (codebriefje) mee naar huis waarop de instructies staan hoe u de foto’s kunt bestellen.

 

Als u voor 7 juni 2017 de foto’s bestelt, krijg u automatisch de klassenfoto van het kind er gratis erbij en worden er geen verzendkosten in rekening gebracht. (Na deze periode wordt de klassenfoto en de verzenkosten wel in rekening gebracht)

 

Er zijn codebriefjes per leerling  en codebriefjes  per broer/zus.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan kun je mailen naar:vragen@sgoolfotografie.nl

 

Mochten opa/oma ook foto’s willen bestellen doe dit dan samen dat scheelt weer verzendkosten!

 

Met vriendelijke groet,

Het team van de Hagenpoort

Lees meer

Nieuwsbrief 16

Fresh Notes in Spring

Op maandagmiddag 15 mei wonen de kinderen van de groepen 4 t/m 8 onder schooltijd een concert bij, verzorgd door een ensemble van 8-9 musici. Het zijn allemaal leden van het Taurida Orkest uit Sint Petersburg. Elk ensemble heeft een selectie uit de volgende instrumenten: viool, altviool, cello, contrabas, fluit, hobo, piano en trompet. Het hele orkest is een week in Nederland en verzorgt op scholen concertjes met aansluitend een workshop. De workshop is maandag na schooltijd. Kinderen vanaf 7 jaar mogen daaraan deelnemen. Het is ook een leuke activiteit voor de kinderen van de BSO. Wie dat leuk vindt mag zijn eigen muziekinstrument meenemen. Aanmelden kan via info@dehagenpoort.nl

Lees meer

Nieuwsbrief 15

Protocol externen

In toenemende mate zijn er tijdens lestijd leerlingen (voor langere tijd) afwezig voor hulpverlening bij externe hulpverleners of instanties.

Daarnaast worden scholen benaderd door ouders of organisaties om diagnostiek en behandeling op school plaats te laten vinden.

Om duidelijkheid te verschaffen aan alle betrokkenen hebben wij richtlijnen opgesteld in welke gevallen de school wel of niet medewerking kan verlenen. Deze richtlijnen zijn tijdens de laatste MR vergadering besproken en vastgesteld.

Lees meer

Foto impressie van de kick-off sponsoractie Alpe d’Huzes

Lees meer

Nieuwsbrief 14

Paasontbijt

Donderdag 13 april vieren wij vanaf 08.30 uur Pasen d.m.v. een gezellig paasontbijt in de eigen klas.

De kinderen hoeven die ochtend thuis niet te ontbijten.

Groep 8 heeft er voor gekozen om het dit jaar nog een keer op de bekende manier – met behulp van een intekenlijst op de deur- te organiseren.

De kinderen van de groep 1 t/m 7 gaan dit jaar een paasontbijt voor elkaar maken. Dat wordt op de volgende manier georganiseerd:

Op maandag 3 april krijgen de kinderen een lootje mee naar huis voor welke klasgenoot ze een ontbijt gaan maken. Voor deze leerling maakt iedereen thuis een mooie versierde paas doos en daarin komt dan het ontbijt. Het zou fijn zijn als het ontbijt in plastic/folie of in een servet zit.

Op donderdag morgen 13 april neemt iedereen de doos mee naar school en wordt op de tafel gezet van de klasgenoot.

We hopen op leuke versierde paasdozen met een lekker ontbijtje erin!

Lees meer