10-minutengesprekken

Deventer, 30-10-2014

 

Geachte ouders / verzorgers van leerlingen uit de groepen 1 t/m 7,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de eerste contactbijeenkomst van dit schooljaar.

Op donderdag 13 november of maandag 17 november wordt u in de gelegenheid gesteld de vorderingen van uw kind met de groepsleerkracht te bespreken. Er wordt voor ieder gesprek 10 minuten uitgetrokken.

Als u denkt meer tijd nodig te hebben, moet u zelf een andere afspraak met de leerkracht maken.

Lees meer

Nieuwsbrief 5

Schoolschaken

Het schoolschaken is op woensdag 8 oktober begonnen. 24 enthousiaste kinderen hebben zich al aangemeld. Elke woensdag tot de kerstvakantie zullen vele partijtjes worden gespeeld.
Met dank aan een groep enthousiaste ouders die de kinderen begeleiden bij het schaken.

 

Kinderboekenweek

Donderdag 9 oktober is de kinderboekenweek afgesloten met een voorleeswedstrijd voor de kinderen van de groepen 7 en 8.
De jury bestond uit Bauke (winnaar uit groep 6), Rozanne (3e plaats groep 8), Mare (2e plaats groep 7), Menna van Loon (namens de ouderraad) en Dieuwke de Witt.

Lees meer

Kinderboekenweek

Kinderboekenweek: FEEST!

“Lang zullen ze lezen!”

Woensdag 1 oktober begint de nationale Kinderboekenweek 2014. Het thema van dit jaar is FEEST!Het is dit jaar namelijk de 60e Kinderboekenweek! Natuurlijk laten we op De Hagenpoort dit feest niet ongemerkt aan ons voorbij gaan. Woensdag morgen starten we om 8.30 uur op het schoolplein met het lied en het dansje van Kinderen voor kinderen. Alle kinderen verzamelen zich op het plein bij hun eigen leerkracht.
Na afloop gaan de kinderen onder begeleiding van hun leerkracht naar de eigen klas.
De kinderen mogen deze dag in feestkleding op school komen.

Lees meer

Nieuwsbrief 2

Uitnodiging informatieavond

Ieder jaar organiseren we aan het begin van het schooljaar een informatieavond.

Tijdens deze avond kunt kennismaken met de leerkracht van uw kind en met elkaar. De leerkrachten vertellen over het werken in de groep. U wordt geïnformeerd over allerlei inhoudelijk zaken van het onderwijs, zoals in grote lijnen wat uw kind gaat leren dit schooljaar.

Daarnaast informeert de leerkracht u over verschillende praktische zaken, zoals huiswerk, gymtijden, boekbesprekingen en spreekbeurten, etc.

Er zijn 3 aparte avonden: een voor groep 1/2 A en B, één voor de groepen 3 t/m 5 en één voor de groepen 6 t/m 8.

Programma:

Het programma ziet er als volgt uit:

19:30 uur:         informatie in de groep

20:15 uur:         koffie / thee

20:30 uur:         algemene informatie over de school

20.30 uur: informatie van de ouderraad door Anne Dijkstra

20:35 uur: medezeggenschapsraad door Monique Nelen

20:40 uur: Selma Boumans (IB_er) vertelt iets over zaken die samenhangen met passend onderwijs, zoals het werken met groepsplannen, her-normering Cito toetsen

20:55 uur: Dieuwke de Witt vertelt over de plannen voor het komende schooljaar en de samenwerking met het Mozaiek.

21:15 uur:         einde informatieavond

Lees meer

Uitnodiging thema avond

Uitnodiging Thema-avond Kind & Digitale Media

Beste ouders en leerkrachten van de Deventer basisscholen,

Twaalf scholen organiseren op 23 september 2014 een thema-avond over Kind & Digitale media.

Lees meer

Nieuwsbrief 1

Start schooljaar

We zijn weer begonnen! Alle groepen en leerkrachten zijn goed gestart.

We hopen dat het weer een inspirerend, sfeervol en leerzaam schooljaar wordt.

Dit schooljaar komt Marieke Berends het team versterken. Marieke heeft afgelopen jaar haar PABO diploma behaald.

Het bestuur van het openbaar onderwijs Deventer biedt pas afgestudeerden de mogelijkheid om een Master te behalen in ruil voor het opdoen van praktijkervaring op een van de scholen. Marieke volgt de opleiding Master Special Educational Needs (SEN). Zij zal op donderdag ondersteuning bieden aan kinderen die extra hulp kunnen gebruiken. Op vrijdag staat zij voor groep 5.

We heten Marieke van harte welkom en wensen haar een leerzame tijd toe bij ons op school.

 

Studiedagen voor de leerkrachten = schoolvrije dagen voor de kinderen

Ook de leerkrachten worden dit schooljaar weer geschoold tijdens de studiedagen. De eerste studiedag is vrijdag 29 augustus. Alle groepen zijn die dag vrij.

Lees meer

Laatste nieuwsbrief schooljaar 2013-2014

Einde schooljaar

Het schooljaar is alweer teneinde. De kinderen hebben afgelopen maandag hun rapport gehad, speelgoed is met hulp van ouders weer schoongemaakt en de juffen en kinderen hebben met een bezoek aan park, IJssel of speeltuin het schooljaar gezellig afgesloten.

De kinderen van groep 8 hebben afgelopen woensdagavond in het Burger weeshuis de musical “de lachfactor” opgevoerd. Het was een spetterende voorstelling waar (groot)ouders, leerkrachten en andere belangstellenden met veel plezier naar hebben gekeken.

De school kreeg een prachtige ‘ketting’ als afscheidscadeau. Groep 8 en ouders: hartelijk dank!

De kinderen waaien na de zomervakantie uit naar verschillende typen vervolgonderwijs. Zo gaan er kinderen naar de Vrije school in Zutphen, het Veluws college in Twello, Boerhaave, Slatink of Keurkamp in Deventer of de Capelleborg in Wijhe.

We wensen alle kinderen heel veel succes en plezier op hun nieuwe school.

Lees meer