Nieuwsbrief 16

Avondvierdaagse

TREK JE STOUTE SCHOENEN AAN
Geef jij je ook op voor de Deventer avond-4-daagse? Je kunt meelopen van 18 tot en met 21 mei. De Hagenpoort doet mee met de 6 kilometer. Iedereen kan meedoen: kinderen en ouders van groep 1 tot en met groep 8. De organisatie ligt in handen van de ouderraad. Zij kunnen daarom ook hulp gebruiken van ouders.
Meer informatie vind je op het deelnameformulier dat vandaag is uitgereikt aan de leerlingen. Het formulier staat ook vermeld op www.dehagenpoort.nl onder het kopje nieuwsbrief.
Het deelnameformulier plus contant inschrijvingsgeld kan worden ingeleverd tijdens de contactavonden op 9 en 13 april. Ook zijn er drie inschrijfochtenden op 28, 29 en 30 april. De inschrijvingen moeten uiterlijk voor de meivakantie ingeleverd zijn bij een lid van de ouderraad.

Lees meer

Aanmeldingsformulier Avond4daagse

Aan alle leerlingen en hun ouders / verzorgers,

De Deventer avond-4-daagse wordt dit jaar gelopen van maandag 18 mei t/m donderdag 21 mei. De Ouderraad organiseert voor de kinderen van De Hagenpoort de wandeling van 6 km in groepsverband. Iedereen kan meedoen: kinderen en hun ouders/verzorgers van groep 1 t/m 8. We starten om 18.15 uur vanaf wisselende startpunten in Deventer en lopen er ongeveer twee uur over.

Lees meer

Nieuwsbrief 14

Projectweek Animatie

Afgelopen week zijn er nog diverse animatiefilmpjes gemonteerd. Deze willen we graag aan u laten zien. Op donderdag 9 en maandag 13 april, tijdens de 10-minutengesprekken, zullen de filmpjes na schooltijd en ’s avonds te zien zijn in de speelzaal.

 

Ouderenquête

Bij deze nieuwsbrief treft u de resultaten aan van de ouderenquête.

70 ouders van de 154 uitgenodigde ouders hebben de vragenlijst ingevuld.

We mogen over het algemeen heel tevreden zijn met de resultaten. U geeft de school een gemiddelde van een 8,3.

Lees meer

Uitnodiging 10-minutengesprek

Geachte ouders / verzorgers van leerlingen uit de groepen 1 t/m 7,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de tweede contactbijeenkomst van dit schooljaar.

Op donderdag 9 april of maandag 13 april wordt u in de gelegenheid gesteld de vorderingen van uw kind met de groepsleerkracht te bespreken. Er wordt voor ieder gesprek 10 minuten uitgetrokken.

Lees meer

Nieuwsbrief 15

Gezinscoach

Vanaf 1 januari zijn Laurence Appelman en Tineke Grijsen verbonden aan de Hagenpoort als gezinscoach. Hieronder vindt u een beschrijving van hun taken.

De gezinscoach is er voor ouders en kinderen tot 18 jaar met meerdere en ernstige problemen bij het opvoeden of opgroeien. Is er sprake van een enkelvoudig probleem

dan verwijst de gezinscoach naar het CJG. De gezinscoaches richten zich op het vroegtijdig signaleren van problemen. Samen met het gezin kijken ze naar mogelijkheden om

problemen te voorkomen en op te lossen. Gezin en gezinscoach leggen daarvoor samen in een familiegroepsplan vast wat de hulpvraag is en stellen doelen. Belangrijk

is hierbij wat het eigen netwerk kan betekenen en wanneer er professionele hulp nodig is. Waar nodig kan de gezinscoach specialistische hulp inzetten.

De gezinscoach is altijd aanwezig bij een Trajectoverleg (verlengde van HGPD).

 

Tien minutengesprekken

Donderdag 2 april ontvangt u de uitnodiging met daarop de dag en tijd waarop uw tien-minutengesprek gepland staat.

Lees meer

Aanmelden schoolvoetbaltoernooi

Schoolvoetbal

In de voorjaarsvakantie is het schoolvoetbaltoernooi op 4 en 5 mei.
Vorig jaar heeft de Hagenpoort met veel plezier met een aantal teams meegedaan. Op 4 mei zijn er pool wedstrijden en op 5 mei spelen de pool winnaars om een finale plek.  Op 4 mei duurt per team het toernooi drie uur. Op 5 mei is het afhankelijk van het aantal gewonnen wedstrijden.
De winnaars van het toernooi in de oudste leeftijdscategorie  gaan  naar de regio kampioenschappen.

Er zijn 5 categorieën:
Jongens A:                         8-10 jaar
Jongens B:                         10-13 jaar
Meisjes C:                          8-10 jaar
Meisjes D:                          10-13 jaar
Gemengd:                          6 – 7 jaar

Meer informatie vind je op http://www.deventerschoolvoetbal.nl/

Wat vraag ik aan jullie?
 Voor 4 maart moeten het aantal teams zijn opgeven dat namens de Hagenpoort meespeelt.  Daarom wil ik graag de aantallen teams bepalen dat we gaan opgeven. Indien je bijna zeker weet dat je zoon of dochter mee wil en kan doen op 4 en 5 mei, dan kun je hem/haar opgeven bij mij: Roel.de.beer@hotmail.com.

Kun je de leeftijd, groep en naam daarbij doorgeven?
Daarnaast kun je bij vragen mij ook op bovenstaande email adres bereiken of op 06 290 321 46.

Roel de Beer

Lees meer

Nieuwsbrief 10

 

Spel van de week

Om het buitenspelen een extra impuls te geven, starten we volgende week met het Spel van de week. Tijdens de gymles wordt in de groepen 3 t/m 8 een eenvoudig spel aangeleerd. De kinderen kunnen dan in de week er na het spel ook tijdens de pauzes op het plein spelen.

De overblijfouders zijn hier actief bij betrokken: zij hebben een voorlichtingsbijeenkomst bijgewoond over het Spelen samen regelen (SSR) zoals de ‘methode’ heet.

Sanne Weijschedé, activiteitenbegeleidster van het Deventer Sportbedrijf, begeleidt de ouders hierbij. Zij zal aankomende week tijdens de pauze ook aanwezig zijn op het plein.

Een aantal kinderen kent haar al van het banjeren.

Volgende week kan er stokspel gespeeld worden.

Lees meer